zondag 6 maart 2022

Heer onze God, Jezus van Nazareth, Uw Gezalfde, is verrezen uit het graf op de eerste dag van de week. Wij bidden U deze zondag voor de jonge mensen die opgroeien in armoede in de grote steden van de Filipijnen. Geef hun de liefdevolle zorg die zij nodig hebben om uit te groeien tot gezonde en evenwichtige mannen en vrouwen: dat zij op hun beurt liefdevol omgaan met hun naasten. Geef dat zij mogen ontvangen: grondige catechese in de mysteries van het katholieke geloof, goed onderwijs, voedzaam eten en toereikende medische zorg. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige bisschoppen van Maastricht, door Christus onze Heer.