zondag 6 februari 2022

Genadevolle God, Uw Zoon Jezus Messias heeft voor ons geleden aan het kruishout en is opgestaan uit de doden op de eerste dag van de week. Wij bidden U deze zondag voor alle kinderen die opgroeien in armoede in de grote steden van onze wereld. Geef hen de liefdevolle zorg die zij nodig hebben om uit te groeien tot gezonde en evenwichtige mensen, die zelf liefde kunnen geven en ontvangen. Geef dat zij goede catechese krijgen in de mysteries van het katholieke geloof, als ook deskundig onderwijs en medische zorg. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Paulus Miki en gezellen, martelaren tijdens de vervolgingen in Japan, door Christus onze Heer.