zondag 6 december 2020

Genadige God, U verlangt dat alle mensen met elkaar leven als vrienden van uw Zoon Jezus Christus. Wij bidden U op deze tweede zondag in de Advent voor invloedrijke en machtige mannen en vrouwen. Dat zij de kracht en de waarheid van het Evangelie erkennen en omarmen en dat zij hun macht, invloed en financiën inzetten ter bevordering van rechtvaardige vrede tussen de volkeren. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Nicolaas, bisschop, door Christus onze Heer.