zondag 6 augustus 2023

Eeuwige God: op de hoge berg heeft Uw geliefde Zoon Uw heerlijkheid geopenbaard aan zijn leerlingen Petrus, Johannes, en Jacobus. Jezus, de Messias en Heiland, is werkelijk het stralende Licht dat de duisternis verdrijft uit ons hart en uit de wereld. Wij bidden U op deze feestdag dat de ogen van de machtigen der aarde opengaan voor de heerlijkheid van Uw Zoon; dat machthebbers zich afwenden van alles wat tegen het leven ingaat, en zich toewenden tot Uw barmhartige liefde. Door Christus onze Heer.