zondag 5 september 2021

Barmhartige God, op de eerste dag van de nieuwe week heeft uw Zoon Jezus Christus met krachtige hand de dood voor altijd verslagen. Hij zetelt nu als Koning en Verlosser voor altijd aan uw rechterhand. Wij danken U dat wij op deze zondag zijn verrijzenis in veiligheid kunnen vieren en verkondigen. Wij bidden U: geef dat steeds meer Christenen hun geloof mogen vieren zonder vrees voor lichamelijk letsel en sociale represailles. Dit vragen wij U op voorspraak van de Duizend heilige Martelaren van Armenië, door Christus onze Heer.