zondag 5 november 2023

Almachtige God, U hebt Uw liefde voor alle mensen geopenbaard in de dood en verrijzenis van Jezus van Nazareth, de langverwachte Messias. Wij danken U op deze zondag voor de gaven van zijn heilige Geest, en wij vragen U dat wij steeds mogen groeien naar een dieper inzicht in Uw goddelijke heilsplan voor ons eigen leven, en voor heel de wereld. Geef dat wij en onze naasten steeds geraakt worden door Uw liefde, en deze concreet maken met werken van barmhartigheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Narcyz Putz, priester, martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen in Polen, door Christus onze Heer.