zondag 5 mei 2024

Goede God, U verlangt dat wij Uw Zoon Jezus navolgen met heel ons hart, heel ons verstand en heel ons wezen, om zó de vrijheid die Hij ons aanreikt te kunnen omhelzen. Wij vragen U: maak ons bereid om Uw Zoon te ontvangen in ons hart en geef dat wij Hem in onze naasten dienen op onze levensweg. Wij bidden U op deze zesde zondag van Pasen uit dank voor hen die ons het geloof hebben doorgegeven. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Grzegorz Frackowiak, religieuze broeder en martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen in Polen, door Christus onze Heer.