Goede God, Vader van onze Heer Jezus Christus, U bezielt met Uw goede Geest alle mensen van goede wil. U zegent hun arbeid met goede vruchten. Wij vragen U op deze Dag des Heren ook om Uw zegen bij onze eigen inzet: dat ons gebed en onze werken van naastenliefde vrucht mogen dragen voor de wereld. Geef dat onze wil zich steeds meer schikt naar Uw wil en dat wij een dieper inzicht ontvangen in de mysteries van ons geloof. Door Christus onze Heer.