zondag 5 februari 2023

Almachtige God, op de eerste dag van de week heeft Uw Zoon Jezus Christus de ketenen van de dood gebroken en de dood gedood. Wij bidden op deze zondag dat jonge mensen overal zijn Blijde Boodschap leren kennen, omarmen en uitdragen. Geef dat de jeugd zich richt op de schoonheid, waarheid en eenheid die de Kerk verkondigt, en dat zij bijdragen aan de opbouw van Uw Koninkrijk op aarde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Agatha van Sicilië, maagd, martelares tijdens vervolgingen onder de Romeinse keizer Decius, door Christus onze Heer.