zondag 5 december 2021

Eeuwige God, U wilt dat de mensen van verschillende bevolkingsgroepen in de vrede van Christus met elkaar leven en samen bouwen aan een rechtvaardige maatschappij. Wij bidden U daarom op deze tweede zondag van de Advent voor de machtigen en invloed rijken van onze wereld. Wij vragen U dat zij de waarheid, schoonheid en kracht van de Blijde Boodschap van Jezus Messias omarmen, en dat zij hun macht, aanzien, invloed en geld gebruiken ter bevordering van wereldwijde vrede. Dit bidden wij U op voorspraak van de heilige John Almond, priester, martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.