zondag 4 september 2022

Eeuwige God, Uw Zoon Jezus Christus is de ware bron van vreugde voor allen die in hem geloven. Wij vragen U daarom: geef dat onze broeders en zusters in Peru de Blijde Boodschap van zijn verrijzenis steeds met goede daden verkondigen aan hun zoekende landgenoten. Dat velen in Peru vragen om de sacramenten van de christelijke initiatie.  Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Luis Prado García, seminarist, martelaar tijdens de Spaanse Burgeroorlog, door Christus onze Heer.