zondag 4 oktober 2020

Genadige God, U hebt Jezus Christus, Uw eniggeboren Zoon, doen opstaan uit de doden en Hem voor altijd verheven aan Uw rechterhand. Wij danken U voor Zijn liefdevolle zelfgave die heil brengt voor de wereld. Wij bidden dat wij door Uw genade mogen groeien in geloof en vertrouwen, alsook in christelijke liefde voor ons naasten. Dat wij wegen vinden om het Goede Nieuws te brengen bij onze niet-christelijke landgenoten: vrienden, buren en collega’s. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Franciscus van Assisi, door Christus onze Heer.