zondag 4 juli 2021

Eeuwige God, U ziet om naar hen die op de vuilnishopen hun levensonderhoud zoeken. Wij vragen Uw liefdevolle bijstand voor de inwoners van Islamabad, Pakistan, die in schrijnende armoede leven. Vooral voor de jonge mensen die vaak geen toekomst zien, die gebukt gaan onder vervuiling, lawaai en zware lasten. Wees hun nabij met de liefde en het licht van Christus; bemoedig hen met hoop op een betere toekomst; verlos allen die U nog niet kennen uit de duisternis van het ongeloof. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Jozef Kowalski, door Christus onze Heer.