zondag 4 december 2022 

Liefdevolle God, wij danken U dat wij deze tweede Adventszondag in alle vrijheid kunnen vieren met onze geloofsgenoten, samen op weg naar het feest van de menswording van Uw Zoon. Wij bidden U met heel ons hart: open onze ogen voor Uw genezende aanwezigheid in onze kwetsbaarheid, en maak ons bereid om Uw Zoon de grootste plek te geven in ons leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes van Damascus, door Christus onze Heer.