zondag 31 juli 2022

God onze goede Vader, de verrijzenis van Uw Zoon Jezus Messias op de achtste dag luidt een nieuwe Schepping in. Wij vragen U op deze zondag: geef dat wij door de viering van de heilige Eucharistie steeds meer groeien tot één hechte gemeenschap in Christus. Geef dat steeds meer mensen het Evangelie leren kennen en omarmen, en dat zij mogen groeien in liefde voor U, voor elkaar en voor heel Uw schepping. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Ignatius van Loyola, door Christus onze Heer.