zondag 31 januari 2021

Barmhartige God, op de eerste dag van de week heeft Uw Zoon Jezus Christus de ketenen van de dood gebroken en de dood gedood. Wij bidden U op deze zondag dat jonge mensen overal zijn Goede Boodschap leren kennen, omarmen en uitdragen. Geef dat de jeugd zich richt op de schoonheid, waarheid en eenheid die de Kerk verkondigt en bijdragen aan de opbouw van Uw Koninkrijk op aarde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Martin Manuel, priester en martelaar, door Christus onze Heer.