zondag 31 december 2023

Vader in de hemel, in Jezus Christus vormen wij als katholieke Kerkgemeenschap één grote familie van broeders en zusters. Op deze feestelijke zondag onder het Octaaf van Kerstmis, bidden wij U om Uw levengevende zegen voor gezinnen wereldwijd. Wij vragen Uw bijzondere bescherming voor het ongeboren menselijke leven, voor kinderen die opgroeien in grote armoede en voor families die lijden onder oorlog. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria en de heilige Jozef, door Christus onze Heer.