Goede God, de verrijzenis van Uw Zoon luidt een nieuwe Schepping in. Wij willen U op deze dag danken voor onze religieuze leiders en voor onze broeders en zusters in het geloof. Geef dat wij door de viering van de Eucharistie steeds meer groeien tot één hechte gemeenschap in Christus. Wij bidden U vandaag ook voor alle Christenen: om eenheid in de belijdenis van Uw Zoon. Geef dat steeds meer mensen de Goede Boodschap aannemen en dat allen mogen groeien in liefde voor U, voor elkaar en voor heel Uw schepping. Door Christus onze Heer.