God die eeuwig trouw is aan Zijn Verbond, U hebt Uw Zoon Jezus Christus aan de wereld geschonken als een losprijs voor velen. Op deze vierde zondag op weg naar het Paasfeest willen wij U danken voor Uw gave van verlossing en nieuw leven. Wij vragen U: geef dat machthebbers overal de almacht van Uw liefde erkennen. Maak hun hart zacht om het Evangelie te kunnen verstaan en geef hun de wil en ruimte om naar Uw Woord te handelen. Door Christus onze Heer.