zondag 30 oktober 2022

Heer onze God, Uw Zoon Jezus Messias heeft de boeien van de dood verbroken met zijn verrijzenis op de eerste dag van de week. Wij danken U voor deze heilige zondag en bidden U voor alle christenen, die vandaag de verlossing en de opstanding ten leven vieren. Dat alle mensen de liefde van Jezus Christus mogen leren kennen en omarmen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Oleksa Zarytsky, priester, martelaar tijdens de communistische vervolgingen in de USSR, door Christus onze Heer.