zondag 30 mei 2021

Drieëne God, het geheim van Uw eigen Wezen hebt U willen openbaren door de vleeswording van Uw eigen Zoon. Wij danken U voor de gave van Uw heilige Geest, die ons hart opent voor Uw levend Woord. Geef dat wij, ter ere van U, steeds meer groeien in liefde voor onze naasten. Wij bidden U dat ons gebed vruchten van naastenliefde voortbrengt en dat onze inzet voor onze vervolgde broeders en zusters daadwerkelijk verlichting brengt in hun leven. Dit vragen wij U door onze Heer Jezus Christus, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, één God, door de eeuwen der eeuwen .