Almachtige God, U hebt met machtige hand Jezus Messias doen opstaan uit het graf. Hij is voor ons nedergedaald ter helle om allen, die in de greep van de dood worden vastgehouden, te bevrijden. Wij bidden U: schenk ons de kracht om ons af te wenden van het kwade en zo te groeien in liefde voor U en voor onze medemensen. Dat wij het Evangelie uitdragen aan onze naasten en dat ons gebed en goede werken vrucht dragen voor de wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Zygmunt Pisarski, priester, martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen, door Christus onze Heer.