Eeuwige God, Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij bidden U op deze zondag om roepingen tot het priesterschap. Geef dat vele jonge mannen gehoor geven aan Uw stem en met een groot hart zich willen wijden aan de leiding van de gelovigen. Geef de nieuwe parochiepriesters zuiverheid, wijsheid, liefde en nederigheid bij de uitoefening van hun ambt. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Ghebre Michaël, priester en martelaar, door Christus onze Heer.