Genadevolle God, Gij hebt hemel en aarde geschapen en zag dat alles goed was. Op deze vierde zondag van het Paasfeest bidden wij om roepingen voor priesterschap en diaconaat, vooral in materialistische samenlevingen die zich blind staren op wereldse rijkdom en ontspanning. Wij bidden U om bestendigheid en moed, om met gebed en goede werken mee te werken aan de omvorming van onze wereld tot een paradijs waar gerechtigheid en vrede heersen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Amator van Córdoba, priester, martelaar tijdens islamitische vervolgingen, door Christus onze Heer.