Goede God, op de eerste dag van de week hebt Gij Uw Zoon doen opstaan uit de doden. Wij danken U dat wij in alle vrijheid en veiligheid deze zondag kunnen vieren en wij vragen U ons bij te staan bij de bewaking hiervan. Wij gedenken vandaag alle Christenen die vervolgd worden – speciaal de kinderen – en wij bidden dat zij ooit dezelfde vrijheid zullen genieten als wij. Bescherm hen tegen geweld, bemoedig hen in hun geloof en wees hen op alle momenten nabij. Door Christus onze Heer.