Genadige God, de macht van de dood hebt Gij ontkracht door Uw Zoon te doen verrijzen op de eerste dag van de week. Wij bidden U vandaag voor mensen overal die lijden: dat zij mogen opstaan tot nieuw leven. Voor ouders die een kind hebben verloren, voor kinderen die lijden onder de scheiding van hun ouders, voor mensen die geen werk kunnen vinden en voor ouderen die vereenzamen. Dit vragen wij U, op voorspraak van de heilige Hiëronymus, door Christus onze Heer.