zondag 30 juni 2019

_x000D_

Barmhartige God, in stilte en eenvoud openbaart zich Uw heerlijkheid. Wij danken U op deze zondag voor allen die zonder ophef Uw Woord uitdragen aan onze wereld. Wij vragen U: roep ook jonge mensen om, als monnik of moniaal, in de stilte en eenvoud te willen getuigen van Uw liefde. Wij bidden dat allen die een gelofte hebben afgelegd trouw blijven aan hun roeping. Door Christus onze Heer.