Goede en barmhartige God, Gij bent de bron van leven en ware vrijheid. Op de derde zondag van Pasen, willen wij U danken voor Uw gave om te leven als Uw vrije kinderen. Wij willen U bidden voor de mensen in Syrië die hun leven hebben verloren door het grote geweld in dit land, speciaal voor de kinderen. Voltooi hun afgebroken leven en schenk hun de eeuwige rust. Geef dat de leiders van de verschillende partijen in Syrië de vrede van de verrezen Christus leren kennen en nastreven. Door Christus onze Heer.