zondag 3 september 2023

Eeuwige God, met wijsheid, geduld, en liefde leidt Jezus Christus Uw volk naar de vrijheid van Uw Koninkrijk. Uw Zoon is inderdaad de ware Herder, die de afgedwaalde mens leidt naar grazige weiden. Wij danken U op deze zondag voor de genade van het geloof dat Uw Geest ons schenkt. Blijf ons zegenen met Uw rijke gaven, en geef dat wij Uw liefde uitdragen aan onze naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Martelaren van Nagasaki, Japan, door Christus onze Heer.