zondag 3 maart 2024

Barmhartige God, U vergeeft ons wanneer wij berouw tonen en U richt ons weer op wanneer wij gevallen zijn. Wij vragen U dat wij in deze periode van bezinning, boete en vasten steeds meer inzien wie wij ten diepste zijn en wat U van ons verlangt. Wij bidden U: geef ons inzicht in wat onze levensopdracht is. Genees onze gebroken wereld, maak ons hart warm, en wees het Licht van allen die gevangen zitten in de duisternis van ongeloof. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Pierre-René Rogue, priester en martelaar tijdens de Franse Revolutie, door Christus onze Heer.