zondag 3 juli 2022

Eeuwige God, Uw eniggeboren Zoon Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Wij danken U voor zijn woorden van wijsheid, vergeving en liefde. Wij bidden U dat ons gebed voor Uw Kerk in nood handen en voeten krijgt in werken van caritas. Geef dat velen in deze tijd kennis nemen van de Blijde Boodschap en dat de ontmoeting met Jezus Christus hun leven ten goede keert. Schenk hen de vruchten van de verlossing en het eeuwige leven in Uw Licht. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Tomas, apostel en martelaar, door Christus onze Heer.