zondag 3 januari 2021

God onze Vader, Gij hebt Uw Zoon geopenbaard aan alle volkeren toen wijzen in de sterren een teken zochten om naar hun Koning toe te gaan. Op deze Openbaringszondag willen wij U danken dat wij U nu al in het geloof hebben gevonden, en bidden wij dat wij U eens in volle heerlijkheid mogen aanschouwen. Wij vragen dat allen die op zoek zijn naar de waarheid, Jezus Christus mogen vinden, en als gedoopten meebouwen aan zijn Koninkrijk. Door Christus onze Heer.