zondag 29 oktober 2023

Genadige God, Uw Woord is een tweesnijdend zwaard dat helderheid biedt op wat goed is en wat kwaad is. Wij willen U op deze eerste dag van de nieuwe week danken voor de gave van ons leven, en dat wij in vrijheid Jezus Christus mogen aanbidden, ontvangen, vieren, en verkondigen. Wij bidden U voor onze Kerk in nood die in tal van landen ernstig vervolgd wordt. Geef dat steeds meer mensen het Evangelie omarmen en elkaar herkennen als beelddrager van Uw Zoon. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Alexander Crow, priester, martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.