zondag 29 mei 2022

Getrouwe God, Uw Zoon Jezus Messias schenkt de Geest die leven geeft aan zijn ene heilige Kerkgemeenschap. Wij bidden U op weg naar het Pinksterfeest om Uw heilige Geest voor regeringsleiders en machthebbers overal. Dat het hart van deze mannen en vrouwen geraakt wordt door het vuur van Uw liefde en dat Uw Adem hen aanspoort om zich in te zetten voor het welzijn van hun naasten en voor een vredige samenleving. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Richard Thirkeld, priester en martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.