Almachtige God, de hele schepping verkondigt Uw heerlijkheid en goedheid. Wij bidden U bij aanvang van deze nieuwe week uit dank voor de groeiende zorg voor Uw schepping over heel de wereld. Verleen dat steeds meer mensen zich bewust worden van de kwetsbaarheid van de natuur en actie ondernemen ter bescherming van hun directe leefmilieu. Door Christus onze Heer.