zondag 29 januari 2023

Goede God, U bent de enige bron van ware vrede. Wij bidden bij deze wekelijkse viering van de verrijzenis van Jezus Christus voor machthebbers overal. Geef dat zij het geestelijke en lichamelijke welzijn van de armen altijd voor ogen houden. Dat alle mensen, door U geschapen naar Uw eigen beeld en gelijkenis, zonder onderscheid toegang hebben tot de basis levensbehoeften, tot goede gezondheidszorg, degelijk onderwijs en eerlijke rechtspraak. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Daniel Altabella Gracia, monnik, martelaar tijdens de Spaanse Burgeroorlog, door Christus onze Heer.