zondag 29 augustus 2021

Heer onze God, Uw geliefde Zoon Jezus heeft alles nieuw gemaakt met zijn verrijzenis op de eerste dag van de week. Wij bidden U op deze zondag voor de parochie-priesters die op Java, Indonesië werken. Dat zij de woorden vinden om velen te bereiken die tot nu toe het Evangelie niet kenden. Geef dat zij U dienen met een zuivere levenswandel, met geduldige toewijding en grootmoedige daden van naastenliefde. Dit bidden wij U op voorspraak van de heilige Johannes de Doper, martelaar, door Christus onze Heer.