Heer onze God, het Koninkrijk van Uw Zoon Jezus Christus is midden onder ons aanwezig en het ontkiemt en gedijt waar U dat ook wilt. Wij bidden U in deze Kersttijd voor alle verkondigers van het Evangelie in landen waar dit verboden is. Dat zij bezield worden met de gaven van de heilige Geest bij de uitvoering van hun verkondigingswerk: met wijsheid, geduld, moed en vreugde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria en haar bruidegom, de heilige Jozef, door Christus onze Heer