God onze Vader, de verrijzenis van Uw Zoon luidt een nieuwe Schepping in. Wij vragen U op deze zondag: geef dat wij door de viering van de heilige Eucharistie steeds meer groeien tot één hechte gemeenschap in Christus. Geef dat steeds meer mensen de Blijde Boodschap leren kennen en aannemen en dat zij mogen groeien in liefde voor U, voor elkaar en voor heel Uw schepping. Door Christus onze Heer.