Almachtige en goede God, U schenkt ons nieuw leven door het Lichaam en het Bloed van Uw Zoon. Wij willen U op deze zondag danken voor de gave van ons leven en dat wij in vrijheid en in veiligheid de weg van Uw Zoon mogen volgen. Wij bidden U vandaag voor mensen die vervolgd worden, speciaal voor Christenen. Geef dat steeds meer mensen de Boodschap van Uw Zoon aannemen en dat wij allemaal, als zusters en broeders van elkaar, mogen groeien in liefde voor U, voor elkaar en voor heel Uw schepping. Door Christus onze Heer.