zondag 28 januari 2024

Barmhartige God, U hebt met machtige hand Jezus Messias doen opstaan uit het graf. Hij is voor ons nedergedaald ter helle om allen, die in de greep van de dood worden vastgehouden, te bevrijden. Wij bidden U op deze verrijzenisdag: schenk ons de kracht om ons af te wenden van het kwade, en zo te groeien in liefde voor U en voor onze medemensen. Dat wij het Evangelie uitdragen aan onze naasten en dat ons gebed en goede werken vrucht dragen voor de wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Agatha Lin, lekengelovige en lerares, martelares tijdens vervolgingen in China, door Christus onze Heer.