zondag 28 februari 2021

Barmhartige God, man en vrouw hebt Gij op de zesde dag geschapen naar Uw beeld en gelijkenis om vrij te zijn. Wij bidden U op deze dag van de verrijzenis om Uw zegen voor alle vrouwen in Turkije die met kleine daden van naastenliefde, zonder Uw Zoon Jezus Christus te kennen, bouwen aan Uw Koninkrijk. Geef hun een betere toekomst, goede gezondheid en meer maatschappelijke kansen. Geef dat Turkse vrouwen steeds meer gelegenheid krijgen om de Weg van het Evangelie in vrijheid te mogen volgen. Door Christus onze Heer.