zondag 28 augustus 2022

God onze Schepper, Uw Zoon, Jezus Christus, schenkt Zichzelf aan ons onder de heilige tekenen van brood en wijn. Wij danken U op deze zondag voor de gave van Zijn Lichaam en Bloed, en dat wij hier in vrijheid en in veiligheid Hem mogen ontvangen in de viering van de heilige Eucharistie. Geef dat steeds meer mensen Jezus Christus als hun Heer aannemen en opgenomen worden in zijn Kerk, en vervolgens het Evangelie verkondigen aan hun naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Augustinus, bisschop en Kerkvader, door Christus onze Heer.