zondag 28 april 2024

Goede God, U hebt Uw Zoon Jezus de Christus op het Paasfeest doen verrijzen uit de doden en hiermee de herschepping van de gevallen mens ingeluid. In deze Paastijd willen wij U daarom met grote eerbied danken voor Uw liefde voor ons en voor Uw heilswerk. Geef dat mensen die oprecht zoeken naar de zin van hun leven en naar de betekenis van het menszijn, U ontmoeten in het schone Gelaat van Jezus Messias. Dit vragen wij U, op voorspraak van de heilige Petrus Chanel, priester-missionaris en martelaar, door Christus onze Heer.