Almachtige God, U leidt Uw Kerk met liefde en U voedt de gelovigen met brood uit de hemel. Wij danken U voor mensen overal ter wereld die brood geven aan de armen. Wij vragen U op deze zondag: zegen deze goede mannen en vrouwen bij hun werken van naastenliefde. Geef dat velen bij het 11 ondervinden van hun liefde, vragen naar de sacramenten van doopsel en vormsel en zo het brood van eeuwig leven ontvangen. Door Christus onze Heer.