Heer onze God, de verrijzenis van Uw Zoon Jezus Christus luidt een nieuwe Schepping in. Wij vragen U op deze zondag: geef dat wij door de viering van de heilige Eucharistie steeds meer groeien tot één hechte gemeenschap in Christus. Geef dat steeds meer mensen het Evangelie leren kennen en omarmen en dat zij mogen groeien in liefde voor U, voor elkaar en voor heel Uw schepping. Door Christus onze Heer.

_x000D_