God, Schepper van hemel en aarde, U hebt Uw Zoon Jezus Christus op de eerste dag van de week doen verrijzen uit de doden en hiermee de herschepping van de mens ingeluid. Op deze zondag onder het Paasoctaaf willen wij U daarom met grote eerbied danken voor Uw heilswerk. Geef dat alle mensen die oprecht zoeken daar de zin van hun leven U ontmoeten in Jezus Christus en in Zijn Kerk. Door Christus onze Heer.