Goede God, U hebt met machtige hand Jezus Christus doen opstaan uit de doden. Hij is voor ons nedergedaald ter helle om allen, die in de greep van de dood worden vastgehouden, te bevrijden. Wij bidden U: schenk ons de kracht en wil om ons af te wenden van het kwade en zo te groeien in liefde voor U en voor onze medemensen. Dat wij het Evangelie uitdragen aan onze naasten en dat ons gebed en onze goede werken vrucht mogen dragen voor onze wereld. Door Christus onze Heer.