zondag 27 september 2020

Eeuwige God, door Jezus Messias op de eerste dag te doen opstaan uit het graf, hebt Gij de macht van de dood voor altijd ontkracht. Wij bidden U op deze Dag des Heren voor mensen overal die vandaag sterven: dat zij op de Laatste Dag mogen opstaan tot nieuw leven. Voor ouders die vandaag een kind hebben verloren: om de liefdevolle nabijheid en troost van Uw heilige Geest. Door Christus onze Heer.