zondag 27 maart 2022

Genadige God, U spreekt Uw scheppend Woord; alles wat komt uit Uw mond is goed. Wij danken U op deze vierde zondag op weg naar het Paasfeest voor de moedige christenen in Egypte die het Evangelie van Jezus Christus uitdragen aan hun landgenoten, soms met gevaar voor eigen leven. Wij vragen U in deze tijd van vasten en berouw: bescherm deze verkondigers van Uw Zoon, en zegen hun trouwe arbeid voor Uw Koninkrijk. Dat hun geloof veel vrucht mag dragen voor de inwoners van Egypte. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Amator de Eremiet, door Christus onze Heer.